اهداف و فعاليت‌ها

موسسه فرهنگی هنری قلمروی امکان از 1 آذر 1399 تاسيس و از 20 فرودین 1400 ساعت ساعت 20:00 فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد. این موسسه بر آن است تا با استادی در گفتگمان هستی شناختی/ پدیدارشناختی راهبری زمینه های کاربرد آن در حوزه های مختلف آموزش، پژوهش، فلسفه، سلامت، خانواده و کسب‌و‌کار با ایجاد مشارکت ذی نفعان تحولی را در علوم انسانی رقم بزند.

الف- اهداف:

1- ایجاد کارآفرینی برای جوانان متخصص و هنرمند

2- جریان‌سازی فرهنگی و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری

3- الگوسازی و معرفی نمونه برنامه‌های استاندارد در عرصه فرهنگ و هنر

4- توسعه و تعمیق فرهنگ مطالعه و تدبر پیرامون موضوعات دینی، فرهنگی، اجتماعی و هنری

5- توجه و بهره‌گیری از آرمان‌های بینانگذار جمهوری اسلامی ایران و بیانات مقام معظم رهبری در حوزه‌های فرهنگی، هنری، مذهبی و اجتماعی

6- ایجاد امکانی علمی برای بالندگی فرهنگ اصیل ایرانی- اسلامی بر مبنای علم جدید راهبری

ب- موضوع فعاليت:

برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت سبک زندگی در زمینه‌های:

- آشنایی با سبک و مهارت‌های زندگی با هدف تحکیم و تقویت نهاد خانواده

- توسعه‌ي فرهنگی، سرگرمی‌ها و پرورش استعداد و خلاقیت

- مهارت‌های شهرنشینی در کلانشهرها و ترویج فرهنگ زندگی اجتماعی

اطلاعات ثبت موسسه

آخرین تغییر: جمعه، 22 اسفند 1399، 6:23 صبح